Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Main menu

Media

Statele membre a Convențiilor Basel, Rotterdam și Stockholm s-au reunit pentru a discuta despre managementul durabil al substanțelor chimice și al deșeurilor

Published on: Mon, 05/20/2019 - 12:07

Peste 1 700 de delegați s-au adunat la Geneva, Elveția, în perioada 29 aprilie - 10 mai 2019,  la reuniunile ordinare ale statelor părți la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoștința de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional și Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți.

 

Reuniunile s-au desfășurat sub genericul „Planetă curată, oameni sănătoși: Managementul durabil al substanțelor chimice și al deșeurilor”  și au avut drept scop evaluarea progresului în contextul implementării celor trei convenții, realizarea programelor de lucru și activitatea organelor auxiliare ale conferințelor părților, precum și planificarea acțiunilor pentru perioada bienală a anilor 2020-2021 și finanțelor necesare pentru realizarea acestora.

 

Negocierile s-au concentrat atât asupra aspectelor specifice fiecărei  convenții, cât și asupra aspectelor de interes comun, inclusiv cooperarea și coordonarea între convenții, cooperarea cu alte tratate  și organisme internaționale, printre care și Organizația Mondială a Vămilor, Convenția de la Minamata cu privire la mercur etc.

 

Pe parcursul reuniunilor a fost adoptat un șir de decizii cu referire la prevederile convențiilor, inclusiv celor sinergice referitor la prevenirea și combaterea traficului și comerțului ilegal cu substanțele periculoase și deșeurile acestora; crearea unui mecanism de coordonare și informare pentru schimbul de informații; cooperarea și coordonarea internaționale și altele.

 

Totodată, cele mai importante rezultatele atinse în urma negocierilor efectuate în procesul desfășurării reuniunilor  sunt următoarele:

 

v În cadrul Convenției de la Basel:

a) adoptarea deciziilor pentru soluționarea problemei de nivel global legate de poluarea catastrofică a mediului, inclusiv și resurselor acvatice, cu deșeuri plastice. Astfel, a fost adoptată extinderea măsurilor de reglementare a deșeurilor din mase plastice, inclusiv prin amendarea anexelor II. VIII și IX la convenție, reînnoirea respectivelor îndrumări tehnice, precum și crearea unui grup de lucru privind parteneriatul în domeniul deșeurilor din mase plastice;

b)  adoptarea îndrumărilor tehnice privind gestionarea în mod sigur pentru mediu a deșeurilor electrice și electronice (e-deșeuri) etc.

 

v În cadrul Convenției de la Rotterdam:

a) adoptarea mecanismelor și procedurilor de asigurare a respectării prevederilor convenției. Astfel, după circa 15 ani de negocieri a fost instituit mecanismul și procedurile de asigurare a respectării convenției, prevăzute de art. 17 din convenție (în engleză - Compliance mechanism). Ținînd cont de faptul, că nu a fost posibilă adoptarea deciziei privind crearea mecanismului sus-menționat prin consens, respectiv, pentru prima data în istoria acestei convenții a fost utilizată procedura de votare. Printre majoritatea delegațiilor votate pentru crearea acestui mecanism a fost și delegația Republicii Moldova;

b) Bazîndu-se pe recomandările Comitetului de studiu al produșilor chimici, Anexa  III „Produși chimici supuşi procedurii de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză” la convenția a fost completată cu noile substanțe chimice periculoase, printre care sînt hexabromociclododecan (HBCD) din categoria substanțelor chimice industriale și forat din categoria pesticidelor. De asemenea, prin deciziile privind includerea substanțelor sus-menționate în Anexa III la convenția au fost adoptate documentele de orientare a deciziilor.  

 

v În cadrul Convenției de la Stockholm:

a) completarea anexelor la convenția cu noile substanțe periculoase considerate ca poluanții organici persistenți și reducerea excepțiilor existente. Astfel, partea I din anexa A la Convenția Stockholm a fost amendată cu substanța chimică din categoria pesticidelor clororganice – dicofol fără orice excepții;

b) completarea anexei A cu acidul perfluorooctanic, sărurile acestuia și compușii PFOA cu unele excepții la producerea și urilizarea.

Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de specialiști ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

La final, participanții au stabilit, locația următoarei reuniuni ale conferințelor părților Convențiilor BRS (Basel, Rotterdam și Stockholm), .7-28 mai 2021 în or. Nairobi, Kenya.

                                                                                                                

Date de contact:

Direcția politici

de management al deșeurilor

și substanțelor chimice      

tel: 0 22 204 - 525