Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Școala profesională din Nisporeni are un nou laborator de micro vinificație

Published on: M, 05/21/2019 - 13:37

Astăzi la Școala profesională din orașul Nisporeni, a fost inaugurat laboratorul de micro vinificație, ce a fost construit și dotat de Guvern, în cadrul Programului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului ”Filiera Vinului”, finanțat din sursele Băncii Europene de Investiții.

 

Deschiderea laboratorului didactic de micro vinificație este o ultimă fază din proiectul investițional de modernizare a Școlii profesionale din Nisporeni. Instituția de învățământ fiind dotată și cu echipamente IT și utilajele necesare pentru clasele și laboratoarele de specialitate unde pot fi desfășurate instruiri ce țin de tot procesul tehnologic de cultivare a viței de vie și producerea vinului, inclusiv altoirea butașilor.

 

La eveniment a participat Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae Ciubuc, a adus mulțumiri partenerilor de dezvoltare pentru suportul acordat în acest proiect: “acest laborator este important, atât pentru elevii școlilor profesionale, care vor continua să-și sporească gradul de calificare în domeniu, cât și pentru cei peste 600 de viticultori și vinificatori din regiune care vor putea efectua testări a vinurilor, în special pentru aprecieri olfactive, cromatice și gustative”.

 

În același timp, vinificatorii din regiune vor beneficia de instruiri în cadrul unor cursuri de calificare sau unor sesiuni de consultare care le vor ajuta să însușească tehnologiile moderne de creștere și procesare a strugurilor.

 

Laboratorul a fost proiectat în corespundere cu cele mai înalte standarde de calitate europene și prezintă o noutate în domeniul educațional pe filiera procesării produselor vinicole. În cadrul laboratorului este produs vin în scopuri didactice.

 

Pentru construirea și dotarea laboratorului dar și pentru achiziționarea tractoarelor și a utilajelor necesare pentru prelucrarea plantației de viță de vie aflată în gestiunea școlii s-au făcut investiţii de 750 mii euro.

 

Menționăm, că un alt laborator de acest fel, în Republica Moldova, ce corespunde tuturor standardelor impuse de UE, a fost reabilitat și dotat la Universitatea Tehnică a Moldovei,

 

Precizăm că în cadrul Programului „Filiera Vinului investițiile totale în reabilitarea și dezvoltarea întregului lanț valoric al industriei vitivinicole au depășit 104 MILIOANE Euro, prin 71 de proiecte investiționale, în cadrul cărora: au fost modernizate și retehnologizate conform standardelor de calitate internaționale  - 55 de vinării,  modernizate 8 întreprinderi din industria conexă, care produc ambalaj ecologic, accesorii pentru îmbutelierea vinului, echipamente vitivinicole ce corespund standardelor UE.