Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM a analizat rezultatele implementării Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor

Published on: M, 10/09/2019 - 17:54

Pe 8 octombrie 2019, la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a organizat ședința Comisiei privind   realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor.

 

În cadrul ședinței s-au examinat indicatorii de rezultat pentru implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilității solului pentru anii 2011-2020. Conform datelor prezentate de către Agenția Relații Funciare și Cadastru și ÎP „IPAPS „N. Dimo”.

 

Degradarea accelerată a resurselor de sol a impus necesitatea elaborării în comun cu instituțiile științifice din domeniul solului a Programului de conservare și sporire a fertilităţii solului pentru anii 2011-2020, însă în rezultatul implementării acestui nu s-au atins toți indicatorii de rezultat planificați.

 

Din aceste considerente, în scopul soluționării urgente a problemelor ce țin de degradarea resurselor de sol și situației ecologice, în prezent este necesar elaborarea și implementarea unui document de politici privind utilizarea rațională, protecția și combaterea proceselor de degradare a solului.

 

Astfel, în cadrul ședinței Comisiei s-a discutat despre elaborarea unui nou document de politici în domeniul protecției și ameliorării solului conform practicilor Uniunii  Europene care joacă un rol important în eforturile de atingere a obiectivului de exploatare sustenabilă a solului.

 

De asemenea, s-a discutat despre recomandările internaționale pe problemele abordate ce țin de schimbările climatice, combaterii deșertificării, a secetei și a degradării terenurilor discutate la cea 14-a Conferință a statelor părți la Convenția ONU pentru Combaterea Deșertificării.

 

Doamna ministru Georgeta MINCU a accentuat necesitatea publicării rezultatelor cercetărilor pe paginile oficiale ale instituțiilor și de a facilita accesul tuturor agricultorilor la pașapoartele pedologice ale ariilor investigate.

 

La final participanții au convenit asupra organizării a unei alte întrevederi pentru a analiza detaliat rezultatelor scontate și așteptările impactului Programului.

 

Date de contact:

Serviciul politici în domeniul fondului

funciar și îmbunătățiri funciare

0 22 204 -536