Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Egalitatea de gen în creșterea animalelor, subiect de discuție în cadrul unui atelier ce se desfășoară la Budapesta

Published on: J, 11/07/2019 - 16:27

În perioada 6–7 noiembrie 2019, la Budapesta, Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO) organizează un atelier de lucru pentru a crește gradul de sensibilizarea cu privire la problemele de gen în sectorul zootehnic și de a spori cunoștințele participanților pentru a dezvolta programe și politici vizate în Europa și Asia Centrală.

 

Potrivit organizatorilor obținerea egalității între femei și bărbați este o condiție prealabilă pentru dezvoltarea rurală durabilă și o producție agricolă durabilă, inclusiv pentru realizarea securității alimentare și eliminarea sărăciei. Întrucât creșterea animalelor este al doilea cel mai mare contribuitor la economia agricolă globală, cu o importanță din ce în ce mai mare, sectorul are o mare implicare în această activitate.

 

Printre participanți se numără experți FAO, care lucrează în domeniul zootehniei, reprezentanți ai organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale din țările regionale.

 

 „Toate inițiativele și intervențiile FAO în sectoarele agricole cheie, inclusiv creșterea animalelor, ar trebui să asigure beneficiul egal al femeilor și al bărbaților. Pentru aceasta, ar trebui să dotăm personalul tehnic al FAO și partenerii noștri cheie cu instrumente și abordări care să le permită să identifice și să abordeze diferite nevoi, constrângeri, contribuții și priorități ale femeilor și bărbaților care lucrează în acest sector”, a declarat Dono Abdurazakova, specialist în protecția socială FAO.

 

În cadrul evenimentului s-a discutat despre creșterea animalelor ca și condiție de trai pentru majoritatea oamenilor din mediul rural, cu femei care se confruntă cu mai multe constrângeri în accesarea resurselor productive și a proceselor de luare a deciziilor. De asemenea, s-a discutat despre provocările din sector care au consecințe semnificative asupra productivității și securității alimentare a gospodăriilor ce se ocupă de creșterea animalelor, iar capacitatea de a identifica și aborda problemele de gen contribuie la eficacitatea intervențiilor de dezvoltare și sustenabilitate a acestora.

 

Informațiile prezentate în cadrul sesiunilor atelierului, denotă că femeile sunt implicate în special în producția de animale mici (păsări de curte, ovine și caprine), muls și procesarea laptelui. La nivel global, aproximativ 400 de milioane de femei alcătuiesc două treimi din persoanele care dețin animale cu venituri mici. În Europa și Asia Centrală, atât bărbații cât și femeile au un rol activ în producția de animale, iar femeile sunt actorii cheie în conservarea diversității zootehnice. Cu toate acestea, rolurile lor în creșterea animalelor sunt adesea trecute cu vederea, ceea ce în cele din urmă afectează productivitatea sectorului.

 

Ca un exemplu recent de acțiune care să răspundă egalității de gen, în perioada 2016-2019 a fost implementat un proiect regional FAO privind conservarea și dezvoltarea raselor de bovine adecvate pentru muls și producția de carne. Acest proiect a contribuit la creșterea abilităților femeilor care dețin vite în Armenia, Georgia și Ucraina, prin colectarea și analizarea datelor dezagregate pe sexe, ca parte a unei evaluări solide a sistemelor de producție a animalelor.

 

Acest lucru a dezvăluit nu numai contribuția importantă a femeilor la creșterea bovinelor, în special în anumite segmente ale lanțului valoric al jurnalului, dar și inegalități de gen grave în ceea ce privește proprietatea asupra pământului și bovinelor, accesului la mașini și echipamente, precum și la extindere servicii, formare profesională și educație profesională. Aceste rezultate au oferit o justificare suplimentară pentru implementarea de acțiuni puternice pentru reducerea diferenței de gen în sectorul zootehnic și a mijloacelor de trai aferente din Europa și Asia Centrală.

 

Studiile socio-economice efectuate în aceste trei țări, au fost prezentate la atelier, împreună cu informațiile relevante despre gen și animale din alte state.

 

Atelierul va ajuta participanții să înțeleagă mai bine realitățile diferite ale femeilor și bărbaților din sectoarele zootehnice și să-și îmbunătățească cunoștințele despre planificarea, implementarea și monitorizarea programelor / proiectelor, strategiilor și politicilor de dezvoltare, astfel încât femeile și bărbații care lucrează în fermele de animale să poată beneficia de acestea. Ca urmare a acestei instruiri, participanții vor fi încrezători să aplice în mod independent abordarea FAO de integrare a genului atunci când lucrează cu sisteme de creștere a animalelor.

 

La sfârșitul atelierului a fost formulat un plan de lucru pentru identificarea activităților fezabile la nivel regional și național, menite să reducă diferența de gen în sectorul zootehnic.

 

Date de contact:

Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine animalieră

Tel: 0 22 204 - 506