Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – elementul cheie al politicii naționale de dezvoltare a sectorului

Published on: V, 02/07/2020 - 08:23

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a organizat ieri, la Chișinău un seminar cu tematica „Regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – elementul cheie al politicii naționale de dezvoltare a sectorului”. A fost un eveniment de informare dedicat autorităților publice centrale, locale, reprezentanților societății civile și partenerilor de dezvoltare.

 

În cadrul seminarului au fost abordate aspectele legale și instituționale privind necesitatea regionalizării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Republica Moldova, prezentarea exemplelor similare din țara noastră, experiența internațională în acest sens, inclusiv studii de caz.

 

În urma discuțiilor purtate participanții au apreciat tezele expuse și informația recepționată, considerând actuală și utilă tematica seminarului, precum și necesare asemenea activități de informare,  în contextul în care autorităţile locale conştientizează nevoia de asociere în vederea organizării serviciilor publice la nivelul mai multor unități administrativ-teritoriale, precum și necesitatea îmbunătățirii serviciilor prestate în acest sens.

 

Potrivit autorităților locale procedura de trecere de la organizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale la crearea unor operatori regionali, implică modificări din punct de vedere legal și instituțional, iar seminarele de informare îi vor ajuta să eficientizeze organizarea și gestionarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Asemenea seminare de informare au fost organizate și în toate raioanele țării pe parcursul a   11 luni și au reunit primari, specialiști ai primăriilor, reprezentanți ai consiliilor raionale, operatori de apă-canal, reprezentanți ai Agențiilor de Dezvoltare Regională, organizații necomerciale, donatori (ApaSan, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), etc.  

 

Potrivit reprezentanților MADRM, ulterior, în raioanele unde va demara procesul de regionalizare, vor fi necesare seminare cu prezentarea etapelor de implementare şi a documentelor-model, precum şi asistenţa juridică necesară.

 

Notă: Seminarele au fost organizate cu suportul proiectului SDC/ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” Faza-01, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.