Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

MADRM a elaborat proiectul Regulamentului ce se referă la modul de constituire și atribuire a fondului cinegetic

Published on: J, 03/12/2020 - 17:32

12 martie 2020 - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a elaborat proiectul Regulamentului privind criteriile și modul de constituire, administrare și gestionare a fondului cinegetic, cadrul normativ secundar la Legea nr. 298/2018 cu privire la vânătoare și fondul cinegetic. Pentru definitivarea proiectului de document MADRM a organizat o ședință de discuții pe marginea prevederilor proiectului de document.

 

Conform legislației în vigoare, fondul cinegetic se constituie în hotarele administrative ale unei sau mai multor localități și include terenuri ale fondului forestier, terenuri agricole, pășuni, bazine și corpuri de apă, alte terenuri aflate în proprietate publică sau privată pe o suprafața cuprinsă între  2000 și 10000 ha. De asemenea, acesta este un bun public, un complex unic și indivizibil de interes național și internațional care nu se supune privatizării sau transferării în altă formă de proprietate decât cea publică.

 

În context, regulamentul va contribui la constituirea cât mai corectă a fondurilor cinegetice din punct de vedere științific și va asigura protecția, conservarea, folosirea rațională a faunei de interes cinegetic, armonizarea intereselor utilizatorilor terenurilor în scopul asigurării echilibrului ecologic, cu stabilirea suprafeței, forma de proprietate, administrare și  gestionare a fondurilor cinegetice.

 

Totodată, fondurile cinegetice vor fi administrate de autoritatea administrativă centrală abilitată cu protecția mediului înconjurător, prin intermediul unei subdiviziuni specializate în domeniul cinegeticii. De asemenea, gestionarii vor asigura gospodărirea fondului cinegetic prin metode care să nu dăunează faunei și habitatului acestora, mediului înconjurător, sănătății persoanelor și bunurilor, așa încât să fie asigurată conservarea biodiversității și protecției mediului înconjurător, respectarea drepturilor și intereselor legitime ale producătorilor agricoli; păstrarea, respectarea și promovarea tradițiilor naționale de vânătoare.

 

După definitivarea proiectului, documentul va fi transmis pentru avizare și  aprobare prin Hotărâre de Guvern, conform procedurii legale.