Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

La Geneva s-a desfășurat reuniunea părților la Convenția de la Aarhus privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție pe probleme de mediu

Published on: V, 11/20/2020 - 16:31

20 noiembrie 2020, Chișinău – În  perioada 16-17 noiembrie curent, la Geneva s-a desfășurat reuniunea părților la Convenția de la Aarhus privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție pe probleme de mediu. Evenimentul a fost organizat de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE), în cadrul celei de-a VII-a reuniuni a Grupului de lucru privind accesul la informații.

 

Ședința Grupului de lucru s-a desfășurat în format on-line și a reunit reprezentanți ai guvernelor și părțile interesate pentru a realiza un schimb de informații, studii de caz și bune practici pentru implementarea pilonului Convenției de la Aarhus privind accesul la informații.  

 

Agenda evenimentului a inclus subiecte cu privire la accesul la informații despre produse legate de mediu, informații cu privire la organismele modificate genetic, etichetarea ecologică a produselor precum și actualizarea recomandărilor privind instrumentele de informare electronică.

 

În contextul situației pandemice COVID-19, Republica Moldova a desemnat-o pentru prezidarea celei de-a 7-a reuniuni a Task Force privind accesul la Informații (Convenția de la Aarhus), pe Ambasadorul și reprezentantul permanent al Republicii Moldova la ONU, OMC și alte organizații internaționale la Geneva, Tatiana Molcean. De asemenea, din partea țării noastre la evenimentul, desfășurat în format on-line, au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) Dumitru Gorelco, punct național focal la Convenția de la Aarhus și Valentina Țapiș, președintele Grupului de lucru privind accesul la informații.

 

În cadrul ședinței a fost realizat schimbul de informații, bune practici și studii de caz cu referire la accesul la informații despre produse legate de mediu; accesul la informații cu privire la organismele modificate genetic; actualizarea recomandărilor privind instrumentele de informare electronică; accesul publicului la informațiile de mediu, inclusiv cele legate de pandemia COVID-19 și aplicarea restricțiilor de divulgare în conformitate cu Convenția de la Aarhus.

 

Totodată, participanții au realizat un schimb de opinii și experiențe în domeniul cooperării eficiente și parteneriatului instituțional în procesul de obținere, difuzare și utilizare periodică a informațiilor privind starea mediului și etichetarea ecologică.  Reprezentanții forumurilor internaționale relevante au informat despre activitățile recente de măsurare și monitorizare a progreselor Obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de mediu.

 

Rezultatele reuniunii vor sprijini eforturile țărilor în promovarea abordărilor economiei circulare și reducerea la minimum a deșeurilor. De asemenea, vor ajuta țările să promoveze mai multe obiective de dezvoltare durabilă, inclusiv ODD 3 (Sănătate), ODD 6 (Apă), ODD 8 (Muncă decentă și creștere economică), ODD 11 (Orașe rezistente și durabile), ODD 12 (Durabilă) Consum și producție), ODD 13 (Acțiune climatică), ODD 15 (Viața pe pămînt) și obiectivul 10 ODD 16 (Asigurarea accesului public la informații).

 

Notă: Grupul de lucru privind accesul la informații a fost creat în baza deciziei adoptate în cadrul celei de-a 4-a Reuniuni a Părților Convenției Aarhus și are drept scop consolidarea implementării prevederilor Convenției în domeniul accesului la informație în special prin utilizarea tehnologiilor moderne și serviciilor de e-guvernare.  În conformitate cu decizia VI / 1 adoptată de Reuniunea părților în ultima sa sesiune (Budva, Muntenegru, 11-14 septembrie 2017) Grupul de lucru privind accesul la informații este prezidat de Republica Moldova, Ministerul ADRM, punct național focal al Convenției de la Aarhus.