A A A

Banca Mondială va acorda suport financiar pentru obținerea performanțelor agricole

Published on: M, 09/21/2022 - 18:15

21/09/2022

21 septembrie 2022, ChișinăuMinistrul Agriculturii și Industriei Alimentare  Vladimir Bolea s-a întâlnit, astăzi,  cu reprezentanții Băncii Mondiale  în cadrul primei misiuni a BM privind implementarea  Proiectului  AGGRI, în valoare de 55 milioane USD. Discuțiile s-au axat pe unele componente  ale Proiectului. În primul rând, experții s-au referit la Componenta “ Acces la servicii de irigare. “  Pentru obținerea performanțelor agricole durabile  este necesar de reabilitat infrastructura de irigare primară și secundară. De asemenea, extinderea gradului de utilizare la fermă a serviciilor de irigare. Banca Mondială va investi  în acest domeniu 25,0 milioane USD.

 

Vladimir Bolea a menționat că : ” Fără irigare, în condițiile schimbărilor climatice,  este imposibil de obținut recolte înalte și de calitate. Fermierii trebuie să conștientizeze, că irigarea este necesară, de aceea, trebuie să se coopereze și să fondeze Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. Agricultorii  înainte de a investi ar fi bine să facă un calcul economic pentru  tot lanțul valoric și atunci,  vor constata că, fără irigare  nu este rentabil să investești în acest sector. Fiecare producător agricol  trebuie să vină cu contribuția sa,  pentru ca obiectul dat să capete valoare. Ne dorim mult  să investim în irigarea mică și în construcția lacurilor de acumulare. Fiecare agricultor  trebuie să aibă acces la apă pentru irigare”, a subliniat oficialul.

 

Un alt domeniu prioritar, care urmează a fi susținut, este sectorul de creștere a bovinelor pentru lapte și pentru carne. Accent se va pune pe  procesarea laptelui pentru a obține produse cu Valoare Adăugată. Banca Mondială va susține  înființarea unor ferme și  crearea cooperativelor producătorilor  de lapte.

 

Părțile au examinat și posibilitatea de acordare a sprijinului  pentru educația financiară a producătorilor agricoli. De asemenea, ministrul Vladimir Bolea, a solicitat suport pentru crearea unui Registru al exploatațiilor agricole. “Având în vedere, că Republica Moldova este țară candidat la aderarea la UE, într-o perspectivă scurtă vor veni fonduri europene, de aceea, mediul de afaceri trebuie pregătit  pentru această etapă importantă, ca să  poată absorbi fondurile destinate preaderării, iar procesul de preaderare să corespundă cu cerințele UE” , a concluzionat ministrul.

 

Menționăm că, obiectivul general al Proiectului  AGGRI  este sprijinirea  dezvoltării incluzive, orientarea spre piață și reziliență la schimbările climatice a sectorului agricol al Republicii Moldova.