A A A

Vladimir Bolea: „Problemele sectorului zootehnic sunt în vizorul MAIA”

Published on: J, 09/22/2022 - 17:10

22/09/2022

22 septembrie 2022, Chișinău „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare acordă o atenție deosebită sectorului zootehnic, deoarece  este de o importanță strategică și asigură securitatea alimentară a țării. În acest context,  suntem interesați  să susținem sectorul, ca să devină eficient” , a menționat ministrul Vladimir Bolea,  în debutul ședinței  Consiliului consultativ  sectorial  creșterea taurinelor  și produse procesate. Asemenea ședințe au devenit tradiționale și au scopul  de a face schimb de informații necesare pentru orientarea activității MAIA și a părților interesate, a discuta problemele din sector și modalitățile  de soluționare a lor.

 

În cadrul ședinței s-a discutat situația din sectorul de producere și procesare a laptelui cât și  mecanismul de subvenționare per litru de lapte, care conform estimărilor specialiștilor va impulsiona  modernizarea  fermelor și creșterea interesului fermierilor de a avea animale de rasă  cu  productivitate înaltă, să îmbunătățească   calitatea  genetică a animalelor. Acest lucru va permite acoperirea cheltuielilor de întreținere din contul laptelui vândut.  Totodată, pentru reducerea  cheltuielilor , uneori exagerate, se cer măsuri de  eficientizare energetică prin instalarea panourilor fotovoltaice, care  pot  reduce  costul  la energie  de până la 40%.  În condițiile creșterii prețurilor la sursele energetice o asemenea  abordare este o decizie bună pentru orice afacere. A fost examinată și problema lipsei  specialiștilor din domeniul zoo – veterinar,  bazei  tehnico - materiale  slabă a laboratoarelor și insufiența acestora.

 

Părțile au fost de acord, că urmare a politicilor statului, de a  oferi subvenții per cap de animal , situația s-a schimbat spre bine, dar nu îndeajuns. Astfel,  la 1 ianuarie 2022, s-a înregistrat o creștere a efectivului de vaci mulgătoare în întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești de aproape 2 ori.  Totodată,  s-a menționat necesitatea conlucrării  producătorilor cu procesatorii,  îmbunătățirii calității laptelui. La etapa dată, statul  susține dezvoltarea sectorului pentru a asigura piața locală cu produse lactate, inclusiv, cu Valoare adăugată și   pentru ca,  ulterior,  acesta să fie pregătit pentru procesul de preaderare la UE.

 

Vladimir Bolea a informat audiența despre sprijinul financiar care va fi  acordat  de către Banca Mondială  pentru dezvoltarea sectorului zootehnic,  începând cu anul 2023. La fel, au fost identificate și alte segmente, care ar putea fi fortificate pentru a obține rezultate impresionante în sector.