Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul Codului funciar

Published on: J, 11/09/2023 - 17:48

9 noiembrie 2023, Chișinău - Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în prima lectură proiectul de lege privind Codul Funciar, care reprezintă un pas semnificativ către reglementarea relațiilor funciare în contextul schimbărilor din proprietatea privată asupra terenurilor.

În pofida eforturilor de modificare și completare a acestuia, actul normativ existent s-a dovedit a fi ineficient în stabilirea unor reguli coerente și predictibile.

Proiectul propus este o redactare nouă a Codului Funciar, justificată de necesitatea adaptării la realitățile curente și viitoare. Acesta are scopul de a înlocui Codul din 1991 și alte acte normative ulterioare, eliminând norme și instituții depășite și instituind o unitate normativă în domeniu.

Structurat în XII capitole și 78 de articole, proiectul abordează:

- Clasificarea terenurilor și modurile de folosință;

- Delimitarea competențelor Guvernului și autorităților publice locale în relațiile funciare;

- Reglementarea proprietății asupra terenurilor;

- Proceduri privind schimbarea destinației terenurilor și compensarea pierderilor;

- Retragerea temporară a terenurilor din circuitul agricol sau silvic și repararea prejudiciilor;

- Obligații ale deținătorilor de terenuri agricole pentru protecția și ameliorarea solului;

- Controlul de stat în relațiile funciare.

Pentru evidențierea aspectelor noi ale proiectului, subliniem:

- Actualizarea clasificării destinațiilor terenurilor și modurilor de folosință;

- Interdicția cetățenilor străini de a dobândi proprietatea asupra terenurilor agricole și forestiere;

- Soluții juridice pentru terenurile abandonate;

- Delimitarea funcțiilor în elaborarea și implementarea politicilor funciare;

- Introducerea unui mecanism nou de evidență a terenurilor prin „Cadastrul Funciar”;

- Norme privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole;

- Codificarea actelor normative din domeniul relațiilor funciare.

        

Aprobarea acestui proiect în prima lectură reprezintă un pas esențial spre stabilirea unui cadru legislativ modern și eficient pentru relațiile funciare din Republica Moldova.