Acte departamentale


 

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 10 din 16.01.2024 cu privire la modificarea ordinului nr. 83 din 10.08.2023 cu privire la aprobarea unor documente

 


 

Ordinul Ministrului agriculturii și industriei alimentare nr. 179 din 28.11.2023 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind reabilitarea sistemelor centralizate de irigare (SCI) proprietate publică a statului, transmis în folosință gratuită (comodat) asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații pentru anii 2024-2026

 


 

  

Ordinul nr. 168 Cu privire la aprobarea Metodologiei privind organizarea monitoringului calității solului Republicii Moldova

 


 

Ordin privind modificarea unor ordine (Ordinul nr. 102/2023, Ordinul nr. 108/2023) ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

 


 

Ordin nr. 147 din 11 octombrie 2023, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei de licențiere a importului pentru anumite categorii de cereale

 


 

Ordinului MAIA nr. 122 din 28.09.2023 cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice pentru implementarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe în sectorul zootehnic din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 492/2023 

 


 

Ordinului MAIA/ANIF nr. 3 din 27.09.2023 Cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de evaluare şi selectare  a proiectelor investiţionale de îmbunătăţiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 

 


 

Ordinului MAIA/ANIF nr. 2 din 27.09.2023 Cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans

 


  

Ordinul nr. 166 din 18.09.2023 cu privire la aprobarea listei de soiuri de struguri eligibili pentru subvenționare

Приказ но. 166 от 18.09.2023 касательно утверждения списка сортов винограда приемлимых для субсидирования

 


 

Ordin nr.110 din 11 septembrie 2023 Cu privire la completarea Ordinului nr. 102 din 29 august 2023 cu privire la aprobarea unor documente

 


 

Ordin nr. 108 Cu privire la aprobarea unor documente

 


 

Ordin nr. 102 Cu privire la aprobarea unor documente

 


 

Ordin nr. 92 Cu privire la lansarea apelului de receptionare a cererilor și stabilirea termenului-limită de depunere a acestora

 


 

Ordin nr. 93 Cu privire la lansarea apelului de recepționare a cererilor și stabilirea termenului-limită de depunere a acestora

 


 

Ordin nr. 85 Cu privire la aprobarea unor modele de cereri


 

 

Ordin nr.83 Cu privire la aprobarea unor documente

 


PDF icon Ordinul nr. 66/2023 Cu privire la codificarea masurilor de subventionare

 


PDF icon Ordinul nr. 64/2023 Cu privire la aprobarea modelelor actelor pentru subvenționarea complementară pentru acciza la motorină în anul agricol 2023

 


 

PDF icon Ordin nr. 100_06.06.2022 pentru modificarea Ordinului MADRM nr. 98 din 19.05.2020.pdf

 


  

PDF icon Ordin cu privire la lansarea apelului IV de depunere a dosarelor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.pdf

 


 

PDF icon Ordin cu privire la lansarea apelului VIII de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor pentru proiectele start-up.pdf

 


 

 PDF icon Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la drepturile și obligațiile funcționarilor în procesul de furnizare a informațiilor oficiale

 


 

PDF icon 88_19.05.2022_pentru modif. Ord. MADRM nr. 214 din 2018 cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și selecție.pdf

 


 

 

PDF icon 88_19.05.2022_pentru modif. Ord. MADRM nr. 214 din 2018 cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și selecție.pdf

 


 

 Fişier Regulament desfasurarea concursului pentru functia de director al UCIP-IFAD.docx

 


  

PDF icon Ordinul nr. 140 din 13.07.2021 cu privire la unele măsuri organizatorice de gestionare a mărcilor proprietate a statului pentru producția alcoolică

 


  

Ordin Nr. 234p din 05.04.2021 Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională 

 


  

Ordin 716p din 24.11.2020

 


  

Ordinul MADRM

 


  

Ordin cu privire la lansarea apelului VI de depunerea a cererilor

 


  

Ordin cu privire la lansarea apelului V de depunere a cererilor

 


  

Ordinul cu privire la lansarea apelului IV de depunerea a cererilor

 


 

Ordinul cu privire la lansarea apelului III de depunere a cererilor

 


 

Ordin MADRM Nr.15 din 22.01.2019 Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a  plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor

 


 

Ordin MADRM nr. 5 din 14.01.2019 Cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniile de competență ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului

 


 

Ordinu Nr 206 din 14 septembrie 2018 cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor

  


  

Ordinul cu privire la lansarea primului apel de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans

 


  

PDF icon Ordin nr. 100 cu privire la modificarea si completarea Ordinului nr. 73 din 27 martie 2018 cu privire la perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului in obiectivele acvatic.pdf

 

PDF icon Ordin nr. 105 Cu privire la perioada de prohibitie a pescuitului scrumbiei si de rizeafca .pdf