Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

AGENȚIA DE MEDIU COMISIA DE CONCURS

 


 

 

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef direcție generală al Laboratorului de referință de mediu

(cu statut de direcție generală)

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului

1.

LEAHU Arcadie

 

 

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru calitatea aerului

(cu statut de direcție în componența direcției generale)

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului

1.

LUNGU Marina

 

Numele, prenumele candidatului

care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef adjunct al Direcției management informațional integrat de mediu

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului

1.

CĂLDARE Sergiu