A A A

Angajații Inspectoratului Ecologic de Stat au învățat cum să aplice metodologia de calcul a emisiilor de poluați

Published on: V, 12/01/2017 - 15:47

Colaboratorii Inspectoratului Ecologic de Stat (IES) au participat la un curs de instruire privind noul cadrul legislativ și aplicarea metodologiilor de calcul emisiilor de poluanți în aer și în sol, precum și transferului de poluanți; utilizarea sistemelor noi automatizate pentru raportarea deșeurilor și emisiilor, organizat de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

Sesiunile de instruire sunt organizate cu suportul proiectului ”Consolidarea capacităților pentru dezvoltarea Registrului Național al Emisiilor și Transferului de Poluanți (RETP) și suport în implementarea strategiei SAICM în două țări cu economie în tranziție: Republica Moldova și Republica Macedonia”, finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu.

Un obiectiv al instruirii a fost familiarizarea inspectorilor privind procesul legislativ promovat de MADRM, în promovarea Hotărârii Guvernului,  privind aprobarea Concepției Sistemului Informațional Automatizat „Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți” (SIA RETP), cât și Regulamentul privind implementarea Registrului național al emisiilor și al transferului de poluanți.

Regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor şi transferul de poluanți şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 33 din 4 februarie 2006.

Crearea Registrului Național este realizată cu suportul proiectului GEF/UNEP/UNITAR „Proiectul Global pentru Belarus, Cambodgia, Ecuador, Kazahstan, Republica Moldova şi Peru privind punerea în aplicare a RETP ca un instrument pentru raportare, diseminare şi de sensibilizare privind POP”, implementat de către Oficiul Prevenirea Poluării Mediului de comun acord cu Institutul de Treninguri şi Cercetări al ONU (UNITAR), finanțat de Fondul Global de Mediu (GEF).

Acest eveniment face parte din cele circa 15 sesiuni de instruire pe parcursul lunilor noiembrie 2017- februarie 2018, în raioanele de centru, nord și sud a republicii.

 

 1 decembrie 2017

Serviciul de presă al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului