A A A

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea serviciilor prin contract de mică valoare

 


 

 

În conformitate cu prevederile art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anunţă intenţia privind achiziţionarea serviciilor de reparații curente și profilactice a tehnicii de birou  prin contract de valoare mică.

 

  1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
  2. Adresa: mun. Chișinău, str.  Constantin Tănase 9
  3. IDNO: 1008601000570
  4. Autoritatea contractantă  invită operatorii economici interesați, să solicite caietul de sarcini prin intermediul nr. telefon indicat mai jos sau prin intermediul unui emai-l remis autorității contractante în formă de solicitare.

a)     Tel/fax: 022 204 559. 069793380

b)    E-mail:igor.taralunga@madrm.gov.md