Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziţionarea serviciilor tipografice prin contract de mică valoare

 


 

 

În conformitate cu prevederile art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, se anunţă intenţia privind achiziţionarea serviciilor tipografice prin contract de valoare mică.

 

1. Denumirea autorității contractante: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

2. IDNO: 1008601000570

3. Adresa: mun. Chișinău, str.  Constantin Tănase 9

4. Numărul de telefon/fax: 022 204 559. 069793380

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: igor.taralunga@madrm.gov.md

6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să prezinte oferte de preț pentru tipărirea 1-ei unități pliant și poster, conform specificațiilor prevăzute în tabel:

 

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/servici ilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

1.

22100000-1

Servicii tipografice:

Pliant A-4

 

Romînă

 

 

 

Rusă

Volumul serviciilor

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Hîrtie cretată 130 gr, 4+4, 2 pliuri+faltare

 

Hîrtie cretată 130 gr, 4+4, 2 pliuri+faltare

2.

22100000-1

Servicii tipografice:

Postere A-2

 

Romînă

 

 

Rusă

Volumul serviciilor

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

Tipar 4+0, hîrtie cretată 200gr

 

Tipar 4+0, hîrtie cretată 200gr

Termenul limită de depunere a ofertelor: - până la: 18 iunie 2019 inclusiv