A A A

ANUNŢ DE PARTICIPARE privind achiziționarea serviciilor de profilaxie climatizatoare prin contract de mică valoare

 


 

 

În conformitate cu prevederile art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice,

Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului anunță intenția privind achiziționarea serviciilor  de profilaxie climatizatoare  prin contract de valoare mică.

 

  1. IDNO: 1008601000570;
  2. Adresa: mun. Chișinău, str.  Constantin Tănase 9;
  3. Caietul de sarcini sau solicitările de clarificări privind caietul de sarcini se va solicita printr-o scrisoare adresată autorității contractante la adresa de e-mail ; igor.taralunga@madrm.gov.md.
  4. Numărul de telefon/fax: 022 204 559. 069793380
  5. Autoritatea Contractantă invită operatorii economici interesați în termini cât mai restrânși  s-ă prezinte oferte de preț pentru contractarea serviciilor.