Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor persoane juridice

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 02 iulie 2018, elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor persoane juridice.

Necesitatea iniţierii elaborării şi adoptării proiectului de decizie constă în executarea prevederilor pct. 4 al Hotărîrii Guvernului nr.902 din 06 noiembrie 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice, în care este stabilit că Ministerele, alte autorități administrative centrale din subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative din subordinea acestora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, vor transmite întreprinderile de stat în care exercită funcția de fondator Agenției Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015.

Propunerile şi recomandările pe marginea proiectului de hotărîre iniţiat pot fi expediate, pînă la data de 20 iulie 2018, dlui Boris Ștubei, Șef al Serviciului administrare a patrimoniului de stat și fondului funciar, la adresa electronică (boris.stubei@madrm.gov.md), adresa poștală (or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, etajul 7, biroul 706) sau la numărul de telefon  (022) 204-594.