Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor

 


 

 

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începînd cu data de 22 aprilie 2019, elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor.

Proiectul de hotărîre se elaborează în temeiul prevederilor Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice și Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.

De asemenea, elaborarea actului normativ sus-menționat este fundamentată de prevederile:

a) Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973/2010;

b) tratatelor internaționale de mediu care reglementează substanțele și produsele chimice și deșeurile acestora la care Republica Moldova este parte, inclusiv:

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți, ratificată prin Legea nr. 40-XV/2004;

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimţămînt prealabil în cunoștința de cauză aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticidelor care fac obiectul comerțului internațional, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 389-XV/2004;

- Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere  al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1599-XIII/1998 etc.

c) Acordului de Asociere și Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de decizie inițiat, pot fi expediate pînă pe data de 22 mai 2019 la adresa dnei Liudmila Marduhaeva, pe adresa electronică: liudmila.marduhaeva@madrm.gov.md, la numărul de telefon (022) 20 45 26  sau pe adresa: or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, etajul 6, biroul 613.