Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 31 mai  2018, elaborarea proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli.

 

Necesitatea iniţierii elaborării şi adoptării proiectului de lege constă în ajustarea Legii nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, în concordanţă cu obiectivele Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014–2020, precum şi întru executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016.

 

Propunerile, sugestiile şi recomandările pe marginea proiectului de lege iniţiat pot fi expediate, pînă la data de 14 iunie 2018, dneiEugenia Cîrlig, consultant principal, Direcția politici și programe de dezvoltare rurală, la adresa electronica (eugenia.cirlig@madrm.gov.md), adresa poștală (or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, etajul 7, biroul 710) sau la numărul de telefon (022) 204-595.