Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 4 iunie 2018, elaborarea proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora.

Necesitatea operării modificărilor și completărilor în conținutul Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora a fost dictată de solicitările parvenite din partea reprezentanților grupurilor de producători agricoli privind simplificarea procedurilor de înregistrare și recunoaștere a grupurilor de producători.

Propunerile, sugestiile şi recomandările pe marginea proiectului de lege iniţiat pot fi expediate, pînă la data de 18 iunie 2018, dneiEugenia Cîrlig, consultant principal, Direcția politici și programe de dezvoltare rurală, la adresa electronica (eugenia.cirlig@madrm.gov.md), adresa poștală (or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, etajul 7, biroul 710) sau la numărul de telefon                 (022) 204-595.