Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora

 


 

 

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora.

 

 Necesitatea operării modificărilor și completărilor în conținutul Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora a fost identificată în cadrul activităților de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, a ședințelor de lucru cu colaboratorii Ministerului și Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură în ceea ce privește elaborarea modificărilor la Regulamentul privind recunoașterea grupurilor de producători agricoli, precum și la elaborarea Normelor metodologice privind supravegherea și monitorizarea respectării de către grupurile de producători agricoli a condițiilor de acordare a sprijinului financiar nerambursabil.

 

 

Propunerile, sugestiile şi recomandările pe marginea proiectului de lege iniţiat pot fi expediate, pînă la data de 19 iulie 2019, dnei Eugenia Cîrlig, consultant principal, Direcția politici și programe de dezvoltare rurală, la adresa electronica (eugenia.cirlig@madrm.gov.md), adresa poștală (or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, etajul 7, biroul 710) sau la numărul de telefon 022-204-595.