Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea Instituției Publice „Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii”

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a iniţiat elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea Instituției Publice  „Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii”, privind transmiterea acestei instituții din administrarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în administrarea Universității Agrare de Stat din Moldova, care va administra Centrul nominalizat, conform competențelor.

 Propunerile, sugestiile şi recomandările pe marginea proiectului de hotărîre iniţiat pot fi expediate, pînă la data de 02 iulie 2018, dlui Boris Ștubei, Șef al Serviciului administrare a patrimoniului de stat și fondului funciar, la adresa electronică (boris.stubei@madrm.gov.md), adresa poștală (or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, etajul 7, biroul 706) sau la numărul de telefon  (022) 204-594.