Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri

În conformitate cu art. 9. al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) inițiază, începând cu data de 29 august, 2019, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri.

 

Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată de prevederile Legii nr. 209/2016 cu privire la deșeuri, precum și întru executarea Hotărârii Parlamentului nr. 1599/1998 de aderare la Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și eliminarea acestora.

 

Obiectivele proiectului Regulamentului vor consta în:

-    stabilirea procedurilor și regimurilor de control pentru transferul de deșeuri, în funcție de originea, destinația și ruta transferului, de tipul de deșeu transferat și de tipul de tratament care se aplică deșeului la destinație

-    asigurarea respectării prescripțiilor privind securitatea ecologică în cadrul exportului, tranzitării şi eliminării deşeurilor

-    stabilirea mecanismului de implementare a prevederilor Convenţiei de la Basel.

 

Măsura propusă în prezentul proiect de Hotărîre de Guvern, va realiza sarcina de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia şi practicile UE, prin transpunerea integrală a Regulamentului (UE) nr. 1013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deşeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006 și Regulamentului (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică.

 

Propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până la data de 15 septembrie 2019, către Virginia Galatonov, consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, la adresa electronică: virginia.galatonov@madrm.gov.md, tel: 022 204-527 sau la adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9, MADRM.