Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice

 


  

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începînd cu data de 3 iunie 2019, elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare, Radiologice și Chimice.

Proiectul de hotărîre se elaborează în temeiul prevederilor Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice, Legii nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public și a unor alte acte normative în vigoare.

De asemenea, elaborarea actului normativ sus-menționat este fundamentată de prevederile:

- Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973/2010;

- Acordului de Asociere și Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de decizie inițiat, pot fi expediate pînă la data de 15 iunie 2019 la adresa dnei Svetlana Bolocan, pe adresa electronică: svetlana.bolocan@madrm.gov.md și/sau pe adresa electronică: liudmila.marduhaeva@madrm.gov.md, la numărul de telefon (022) 20 45 25  sau pe adresa: or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, etajul 6, biroul 627.