Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a inițiat elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 și are ca scop includerea în Lista bunurilor imobile, proprietate de stat, a bunurilor imobile, aflate în gestiunea Instituției Publice „Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, situat în s. Pașcani, raionul Criuleni, pentru confirmarea patrimoniului de stat aflat în gestiunea economică a acestui institut, ca urmare fiind înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile dreptul de proprietate a statului și de folosință a Instituției nominalizate asupra bunurilor imobile, incluse în prezentul proiect de hotărâre a Guvernului.

Propunerile, sugestiile şi recomandările pe marginea proiectului de hotărâre inițiat pot fi expediate, până la data de 22 noiembrie 2018, dlui Boris Ștubei, Șef al Serviciului administrare a patrimoniului de stat și fondului funciar, la adresa electronică (boris.stubei@madrm.gov.md), adresa poștală (or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, et.7, bir.706) sau la numărul de telefon (022) 204-594.