Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”

 


 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional,  inițiază, începînd cu data de 22 iulie 2019, elaborarea proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Registrul produselor chimice plasate pe piața Republicii Moldova”.

 

Necesitatea inițierii elaborării şi adoptării proiectului de hotărîre constă în executarea prevederilor articolelor 30 și 46 alin. (1) pct. 2) lit. c) din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice și prevederilor Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 18 octombrie 2010.

 

Elaborarea proiectului dat, de asemenea, se înscrie în prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr 112/2014 și Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019.

 

 Propunerile și recomandările pe marginea proiectului inițiat, pot fi expediate pînă la data de 05 august 2019 la adresa electronică: svetlana.bolocan@madrm.gov.md  și liudmila.marduhaeva@madrm.gov.md sau pe suport de hîrtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.   tel. pentru relații – (022) 204-525 și (022) 204-526.