Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunţuri de iniţiere a elaborării deciziilor

 


2018-12-06 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Programului de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023

 


2018-12-06

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferentă domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

 


2018-12-06

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei Medicamentelor de uz Veterinar.

 

2018-12-03

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea cerințelor privind echivalența controalelor selecțiilor conservative, comercializarea soiurilor şi varietăților primitive şi agricole, adaptate la condițiile locale și a soiurilor de legume care sunt amenințate de erodare genetică

 


2018-12-03

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind uleiurile uzate

 


2018-11-13

 

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne

 


 2018-11-12

 

ANUNȚ cu privire la enunțarea elaborări a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară

 


2018-11-12 

 

ANUNŢ privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005

 


2018-09-28

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului legii privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic

 


 

2018-09-28

 

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Planului de măsuri cu privire la speciile invazive

 


2018-09-19

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Concepției sistemului informațional integrat de protecție a mediului

 


2018-08-15

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea cadrelor relevante implicate în instalarea, întreținerea și deservirea tehnicii frigorifice și de condiționare a aerului

 


2018-08-09

 

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor”

 


2018-07-16

 

ANUNȚ de inițiere a elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare.  

 


2018-07-11

 

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 243 din 08 iulie 2004 cu privire la asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură

 


 

 

2018-07-02

 

ANUNŢ  privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a  Guvernului cu privire la transmiterea unor persoane juridice

 


2018-06-11

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea Instituției Publice  „Centrul de Perfecționare în Domeniul Mecanizării Agriculturii”

 


 

2018-06-11

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea unor modificări şi completări ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

 


 

2018-06-04

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora

 


 

2018-05-31

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea Legii nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli

 

 


 

2018-01-25

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru  modificarea şi completarea Regulamentului privind bifenilii policloruraţi

 

 

 


 

 2018-01-25

 

ANUNŢ privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative

 

 

 


2018-01-11

 

File   ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind instituirea Registrului zonelor protejate.docx

 


2018-01-11

 

File   ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei privind delimitarea aglomerărilor.docx

 


2018-01-11

 

File    ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Ghidului privind bunele practici de reabilitare a zonelor de protecție a corpurilor de apă.docx

 


2018-01-05

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind Conceptul reformei sistemului național de gestionare, prevenire și reducere a consecințelor inundațiilor

 

Fileanunt de initiere.docx

 


 

2017-12-27

 

FileANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind Registrul Patrimoniului Hidrotehnic.docx