Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚĂ instituțiile și publicul interesat despre inițiativa demarării procesului de elaborare a cadrului normativ secundar, al Legii vînătorii și fondului cinegetic nr.298/2018.

 


 

 

În scopul concordării prevederilor actelor normative în vigoare cu normele noii Legi a vînătorii și fondului cinegetic nr. 298 din 30.11.2018, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.76-85, art. Nr. 135), inclusiv reieșind din necesitatea implementării noul act legislativ care servește drept bază legală de protecție, conservare și folosință rațională a faunei de interes cinegetic, precum drepturile persoanelor și societăților privind practicarea vânătorii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,

 ANUNȚĂ instituțiile și publicul interesat despre inițiativa demarării procesului de elaborare a cadrului normativ secundar, al Legii vînătorii și fondului cinegetic nr.298/2018.

 Astfel, în temeiul art.34 din Legea nr.298/2018 pentru formularea propunerilor, privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu legea menționată, inclusiv și în temeiul altor articole din Legea menționată, precum art. 6, 7, 8, 23, rezultă necesară elaborarea și aprobarea actelor normative necesare implementării acesteia.

În scopul asigurării principiului transparenței și participativ al publicului interesat în luarea deciziilor pe domeniul de competență, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, invită și îndeamnă implicarea în procesul de dezvoltare a cadrului normativ, în vederea obținerii rezultatului obiectiv și durabil aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Crearea cadrului normativ specific acestui domeniu, își propune:

  • condiționarea gestionării eficiente și folosirea rațională a resurselor cinegetice ale Republicii Moldova, precum și
  • armonizarea intereselor utilizatorilor terenurilor în scopul asigurării echilibrului ecologic,
  • stabilirea respectării limitelor de vînătoare,
  • stabilirea controlului eficient al vînătorii și conservarea diversității biologice naționale,
  • asigurarea protecției drepturilor și intereselor gestionarilor faunei de interes cinegetic, cât și celor ale vînătorilor,
  • păstrarea și promovarea tradițiilor naționale de vînătoare și a eticii vânătorești.

În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în calitate de autoritate competentă responsabilă de promovarea politicelor de protecție a mediului și resurselor naturale, propune transmiterea în scris a sugestiilor, comentariilor justificate, care urmează a fi luate în considerație la elaborarea și promovarea ulterioară a actelor normative secundare menționate.

Propunerile și recomandările Dvs,

 urmează a fi expediate în format electronic, la următoarele adrese de e-mail:madrm@madrm.gov.md   sau   ion.grati@madrm.gov.md,

inclusiv pe suport de hârtie la adresa poștală

a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, după cum urmează:

MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, MADRM.

 

Date de contact a persoanelor responsabile de procesul inițiat:

  1. dl Ion GRATI, consultant superior, Direcția politici în domeniul biodiversității,

MADRM; tel. (022) 204 537;

  1. dl Dumitru GORELCO, șef, Direcția politici în domeniul biodiversității,

MADRM; tel.: (022) 204 511; dumitru.gorleco@madrm.gov.md