A A A

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip Cererea Ofertelor de Preț nr. 18/03783 din 23.08.2018 pentru achiziționarea serviciilor de traducere a actelor normative din limba română în limba rusă și din limba rusă în limba română