Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului HG cu privire la aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

   Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 01 februarie 2019, elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a Criteriilor de selecție-cadru specifice serviciului.Necesitatea elaborării proiectului reiese din noile prevederi ale art. 6 lit. h) al Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (modificată prin Legea nr.322 din 30.11.2018).Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de hotărîre inițiat, pot fi expediate pînă pe data de 15 februarie 2019, la adresa electronică: ana.sirbu@madrm.gov.md, la numărul de telefon 022 204 538 sau la adresa Constantin Tănase 9, or. Chișinău.