Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea cadrelor relevante implicate în instalarea, întreținerea și deservirea tehnicii frigorifice și de condiționare a aerului

ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea cadrelor relevante implicate în instalarea, întreținerea și deservirea tehnicii frigorifice și de condiționare a aerului

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 15.08.2018, elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea cadrelor relevante implicate în instalarea, întreținerea și deservirea tehnicii frigorifice și de condiționare a aerului.

Necesitatea elaborării proiectului reiese din angajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE privind transpunerea Regulamentului (UE) nr. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 (articolul 10, Formarea și certificarea).

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de hotărîre inițiat, pot fi expediate pînă pe data de 14.09.2018, la adresa electronică: maia.gutu@madrm.gov.md, la numărul de telefon 022 204 580 sau pe adresa Constantin Tănase 9, or. Chișinău.