Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 1540/1998

 


 

 

ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și a Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor

 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță, începînd cu data de 02.08.2019, despre inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege de modificare a Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului și a Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor.

Elaborarea proiectului de lege, reiese din necesitatea ajustării Legii nr. 1540 din 2 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 378) şi a Instrucţiunii privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile și deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor aprobată prin Ordinul MADRM nr. 15 din 22 ianuarie 2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr 38-47 art 282) la prevederile Legii nr. 209/2016 privind deşeurile, Legii apelor nr. 272/2011, Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare și a altor acte normative adoptate recent ce ţin de subiectul menţionat.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului hotărîrii de Guvern menţionate pot fi expediate pînă pe data de 16.08.2019, la adresa de email: gabriela.capcelea@madrm.gov.md, nr. de telefon 022 204599 sau la adresa poștală or. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, etajul 6, biroul 614.

Persoana responsabilă: Gabriela Capcelea - Consultant principal, Direcția politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.