Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului

 


 

 

       În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, începînd cu data de 24 octombrie 2019, anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului.

 

       Necesitatea inițierii elaborării proiectului hotărîrii Guvernului

       Urmare a ședinței din 10.10.2019 a Comisiei de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile, Președintele Comisiei a solicitat inițierea procedurii de elaborare a proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 259/2013 cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului, potrivit căruia în cadrul desfășurării ședințelor Comisiei respective să nu aibă dreptul de vot Președintele Comisiei, iar în lipsa lui Vicepreședintele Comisiei, precum și secretarul Comisiei.

       Respectiv, la examinarea documentelor prezentate la Comisie, în cazul imposibilității votării de către 2 membri ai Comisiei, este necesar respectiv și micșorarea cu 2 unități din numărul minim de 10 membri prevăzut în , astfel încît să fie posibilă desfășurarea ședinței Comisiei.

 

      Scopul inițierii elaborării proiectului hotărîrii Guvernului de modificare a anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 259/2013 constă în necesitatea excluderii dreptului de vot a Președintelui Comisiei, iar în lipsa lui a Vicepreședintelui Comisiei, precum și a secretarului Comisiei.

 

      Propunerile și recomandările pe marginea inițierii elaborării proiectului hotărîrii Guvernului de modificare a anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 259/2013 pot fi expediate pînă pe 7 noiembrie 2019, la adresele de email: 

 

victor.galusca@madrm.gov.md nr. de telefon 022 20 45 08, persoana responsabilă Victor Gălușcă, Șef al Serviciului protecția solului și subsolului MADRM sau pe suport de hîrtie la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9 (Serviciul protecția solului și subsolului, bir. 620), și  

 

directia.geologica@agrm.gov.md, nr. de telefon 022 719 748, persoana responsabilă Raducan Daniela, Șef Direcție geologică AGRM, sau pe suport de hîrtie la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a MADRM situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156 (Direcția geologică, bir. 103).