Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă (Transpune: Directiva 2006/21/CE)

 


 

       În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, începînd cu data de 25 iunie 2019, anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă.

 

      Necesitatea elaborării proiectului reiese dinangajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (Anexa XI la Capitolul 16 „Mediul înconjurător”) privind transpunerea Directivei 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, acțiune care este prevăzută în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, fiind stabilită la Capitolul 16 „Mediul înconjurător”, domeniul „Gestionarea deșeurilor și a resurselor”, urmînd a fi aplicate următoarele prevederi ale directivei: - adoptarea legislației naționale și desemnarea autorității (autorităților) competente, - stabilirea unui sistem care să garanteze că operatorii întocmesc planuri de gestionare deșeurilor (identificarea și clasificarea instalațiilor de gestionare a deșeurilor; caracterizarea deșeurilor) art. 4 și 9; - stabilirea unui sistem de autorizare, de garanții financiare și a unui sistem de inspecție (art. 7, 14 și 17), ca în fond la poziția SLT10. Act nou să intre în vigoare - Proiectul hotărîri de Guvern privind gestionarea deșeurilor din industria extractivă (Transpune: Directiva 2006/21/CE).

      Scopul proiectului constă în necesitatea reglementării printr-un act normativ și anume Hotărîre de Guvern a însăși modului de gestionare a deșeurilor din industria extractivă.

      Propunerile și recomandările pe marginea inițierii elaborării proiectului hotărîrii de Guvern menţionate pot fi expediate pînă pe data de 10 iulie 2019, la adresa de email: directia.subsol@agrm.gov.md, nr. de telefon 022 716 388 sau pe suport de hîrtie la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a MADRM situată pe adresa:

mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156 (Direcția folosire a subsolului din cadrul AGRM a MADRM).

      Persoana responsabilă - Vladislav Stropșa, Șef adjunct al Direcției folosirea subsolului din cadrul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale a MADRM.