Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind iniţierea elaborării proiectului Registrului instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere închise (Transpune: Directiva 2006/21/CE - art. 20)

 


 

       În conformitate cu prevederile art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în comun cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, începînd cu data de 25 iunie 2019, anunță inițierea elaborării proiectului Registrului instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere închise.

      Necesitatea elaborării proiectului reiese dinangajamentul asumat în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora (Anexa XI la Capitolul 16 „Mediul înconjurător”) privind transpunerea Directivei 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive, acțiune care este prevăzută în Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, fiind stabilită la Capitolul 16 „Mediul înconjurător”, domeniul „Gestionarea deșeurilor și a resurselor”, urmînd a fi aplicate următoarele prevederi ale directivei: - întocmirea unui inventar de instalații de gestionare a deșeurilor miniere închise, ca în fond la poziția I7. să fie elaborat proiectul Registrului instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere închise, iar Registrul în cauză urmînd în fond a fi creat (Transpune: Directiva 2006/21/CE – art. 20).

      Scopul proiectului constă în necesitatea reglementării printr-un Ghid a procedurii de închidere și postînchidere aplicabile instalațiilor de gestionare a deșeurilor miniere.

      Propunerile și recomandările pe marginea inițierii elaborării proiectului Registrului menţionat pot fi expediate pînă pe data de 10 iulie 2019, la adresa de email: directia.subsol@agrm.gov.md, nr. de telefon 022 716 388 sau pe suport de hîrtie la Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale a MADRM situată pe adresa:

mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156 (Direcția folosire a subsolului din cadrul AGRM a MADRM).

      Persoana responsabilă - Vladislav Stropșa, Șef adjunct al Direcției folosirea subsolului din cadrul Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale a MADRM.