Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparate și produse din carne

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul anunță, începând cu  13 noiembrie 2018, inițierea consultărilor publice asupra proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru preparatele și produsele din carne. 

Scopul proiectului: Scopul principal al Cerințelor elaborate constă în armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, eliminarea neclarităților întâmpinate în vechea hotărâre şi elucidării problemelor apărute în procesul de implementare a prevederilor acestuia, asigurarea pieței cu preparate și produse din carne de calitate superioară, ținând cont de faptul că, în domeniul de prelucrare complexă a cărnii se implementează noi procedee şi operațiuni tehnologice, precum şi se fabrică noi produse din carne, acestea din urmă necesită a fi reglementate prin stabilirea cerințelor esențiale. 

Impactul proiectului: Aprobarea Cerințelor date va duce la implementarea  unor reguli și norme explicite privind modul de fabricare, etichetare, ambalare etc., a preparatelor și produselor din carne și plasarea pe piață a unor produse de calitate superioară. 

   Recomandările pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern sus menționat, pot fi expediate până pe data de 26 noiembrie 2018 în adresa persoanei responsabile: Parascovia Budjeti, consultant superior, Direcția politici de producție, procesare şi reglementare a calității produselor de origine animală, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Republica Moldova, MD-2005, or. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, E-mail: parascovia.budjeti@madrm.gov.md, telefon de contact: 022 204 568.