Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 507/2018

 


 

 

Anunț

privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele

start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural

 

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, începînd cu data de 11 iulie 2019, anunță inițierea elaborării proiectului de hotărîre cu privire la  modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 507/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

Urmare a evaluării impactului realizării politicii de subvenţionare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, precum și în scopul facilitării unor condiții de acordare a subvențiilor în avans pentru producătorii agricoli debutanți, a apărut necesitatea operării unor modificări înHotărîrea Guvernului nr. 507/2018.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului inițiat, pot fi expediate pînă la data de 31.07.2019, la e-mail: lilia.dumitras@madrm.gov.md, sau pe suport de hîrtie la adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

Persoana responsabilă de elaborarea proiectului:

Lilia Dumitraș, consultant principal, Direcția politici

și programe de dezvoltare rurală,

tel: 022 204 541