Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat.

 


 

Regulamentul cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat

urmează a fi elaborat în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din Legea regnului animal nr. 439 din 27.04.1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 688), cu completările ulterioare, și 
în scopul asigurării cadrului normativ pentru organizarea și executarea activităților de reglementare a efectivului de animale sălbatice pe terenurile din afara și inclusiv în fondul forestier a ariilor naturale protejate de stat.
 
Deși, există un Regulament cu privire la reglamentarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din fondul forestier de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 239 din 01.04.2014, aceasta nu acoperă prevederile privind organizarea activităților în ariile naturale protejate din afara fondului forestier.
 
Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern urmează a fi expediate până pe data de 08.05.2019, în format electronic, la adresa: dumitru.gorelco@madrm.gov.md, sau
pe suport de hârtie la adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.