Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea de Guvern nr. 973/2010

 


 

 

Anunț

privind inițierea elaborării proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea de Guvern  nr. 973/2010 cu privire la aprobarea Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova

 

În conformitate cu prevederile articolului 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începînd cu data de 22 iulie 2019, elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului  nr. 973/2010 cu privire la aprobarea Programului național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova.

Proiectul hotărârii Guvernului sus-menționat este inițiat în scopul consolidării cadrului politic în domeniul managementului durabil al substanțelor chimice, precum și pentru revizuirea și reînnoirea activităților pentru implementarea Programului.

Concomitent necesitatea introducerii modificărilor este provocată de reformele realizate și, respectiv, de necesitatea re-atribuirii a responsabilităților  pentru realizarea activităților planificate. La fel, activitățile pentru implementarea Programului sînt  prevăzute pentru perioada de 2019-2020.

Concomitent elaborarea proiectului de hotărîre sus-menționat se înscrie în activitățile prevăzute de Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern sus menționat, pot fi prezentate pînă pe data de  05 august 2019 în adresa persoanei responsabile: Ludmila Marduhaeva, consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor şi substanțelor chimice, e-mail: liudmila.marduhaeva@madrm.gov.md; sau pe suport de hîrtie pe adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, biroul 613. Telefon de contact: 022-204-526.