Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice

 


 

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediului Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (ANRANR), inițiază începând cu data de 15 iulie 2019, elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice.

 

  Elaborarea proiectului este fundamentată de recomandările experților internaționali, formulate în Raportul la misiunea de evaluare a Serviciului de revedere integrată a sistemului de reglementare - Integrated Regulatory Review Service (IRRS) mission şi de experiența obținută în cadrul realizării de către ANRANR a funcțiilor de reglementare.

 

  Modificările şi completările au drept scop ajustarea cadrului normativ național la prevederile Directivei Consiliului Europei 2013/59/EURATOM din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante și de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom și 2003/122/Euratom și cu Seria Normelor de Securitate a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică GS-R-1 - Infrastructura Juridică şi Guvernamentală a Securităţii Radiologice, Nucleare, Deşeurilor Radioactive şi Transportării Materialelor Radioactive.

 

Propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice, pot fi expediate pînă la data de 31 iulie 2019, către dra Elena Mursa, șef Serviciu analiză, monitorizare și planificare, la adresa electronică: elena.mursa@anranr.gov.md, tel: 022 311-138, sau la adresa: or. Chișinău, str. Alecu Russo, 1.