Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea Codului Contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008

 


 

  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor articole din Codul Contravențional al Republicii Moldova, în contextul majorării sancțiunilor contravenționale pentru încălcarea legislației de mediu, în special legislației silvice, în scopul a asigura procesul de protecție a fondului forestier prin metoda constrângerii, folosind mecanismul controlului și supraveghere a respectării legislației silvice prin majorarea amenzilor contravenționale.

Temeiul inițierii procesului de elaborare a proiectului de lege cu privire la modificarea Codului contravențional, derivă din analiza stării de fapt a fondului forestier și a vegetației silvice din afara fondului forestier, dar mai ales ținând cont de funcțiile ecologice, economice și social culturale pe care le îndeplinesc pădurile.

Totodată, sancțiunile contravenționale existente pentru încălcarea legislației silvice nu contribuie eficient la prevenirea și curmarea acțiunilor ilegale, care sunt săvârșite în anumite cazuri și de persoanele cu funcții de răspundere din cadrul organelor silvice de stat.

Dinamica creșterii săvârșirii contravențiilor silvice, și mărimea/valoarea sancțiunilor contravenționale aplicate la moment pentru nerespectarea legislației silvice, sunt ineficiente. Vânzarea ilegală a masei lemnoase dobândite ilegal, acoperă substanțial atît amenda aplicată contravenientului, cît și prejudiciul adus prin acțiunile ilegale.

În acest context, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în calitate de autoritate competentă responsabilă de promovarea politicilor de protecție a mediului și resurselor naturale, în vederea respectării principiului transparenței decizionale și participativ a publicului interesat în luarea deciziilor pe domeniul de competență, invită publicul interesat să transmită, în scris, propunerile justificate, care urmează a fi luate în considerație la elaborarea și promovarea ulterioară a actului normativ.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de lege urmează a fi expediate până pe data de 01.08.2019, în format electronic, la adresa: dumitru.gorelco@madrm.gov.md sau olga.ceban@madrm.gov.md, inclusiv pe suport de hârtie la adresa, MD-2005, mun.Chișinău, str.Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

Persoane de contact:

- Dumitru Gorelco, Șef Direcție Politici în Domeniul Biodiversității,

tel: (022) 204 511;

- Olga Ceban, consultant principal, Direcție Politici în Domeniul Biodiversității,

tel. (022) 204 535.