Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural

 

 


 

 

În scopul asigurării transparenței, publicității și accesibilității activității de legiferare, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază procesul de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.276 din                  16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural.

Elaborarea proiectului de act normativ rezultă din necesitatea adaptării politicii de subvenţionare în agricultură şi mediul rural la necesităţile economiei naţionale şi ale locuitorilor din localitățile rurale, prin asigurarea principiului eficienței măsurilor de sprijin financiar din partea statului.

Propunerile și recomandările părților interesate cu privire la  elaborarea proiectului nominalizat pot fi expediate în adresa Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (or.Chișinău, str.Constantin Tănase, 9).

Persoana responsabilă de promovarea proiectului este Eugenia Cîrlig, consultant principal, Direcția politici și programe de dezvoltare rurală, e-mail: eugenia.cirlig@madrm.gov.md. Telefon de contact: 022-204-595

Data limită de prezentare a propunerilor: 22 martie 2019.