Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniu. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 


  

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniu. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniu.

 


 

Proiectul menționat urmează a fi elaborat în scopul protecției mediului înconjurător, gestionării eficiente şi durabile a resurselor naturale, prin modificarea şi/sau completarea cadrului existent în domeniul dat (Legea regnului vegetal nr. 239/2006, Legea regnului animal nr. 435/1995, Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, Legea nr. 325/2005 cu privire la Cartea Roșie a Republicii Moldova, Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, Legea nr. 440/1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă, Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător; Legea nr. 1530/1993 privind ocrotirea monumentelor, etc).

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului de lege urmează a fi expediate până pe data de 30.04.2019, în format electronic, la adresa: dumitru.gorelco@madrm.gov.md sau olga.ceban@madrm.gov.md , sau  pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, MD-2005.

 

Persoane de contact:

- Dumitru Gorelco, Șef Direcție Politici în Domeniul Biodiversității, tel: (022) 204 511;

- Olga Ceban, consultant principal, Direcție Politici în Domeniul Biodiversității,

tel. (022) 204 535, olga.ceban@madrm.gov.md.