Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normelor de supraveghere şi metodelor de diagnostic a bolilor la animalele acvatice.

 


 

 

În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță inițierea elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normelor de supraveghere şi metodelor de diagnostic a bolilor la animalele acvatice, începând cu data de 18.09.2019.
Prezentul proiect este elaborat în vederea realizării prevederilor Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016
Scopul proiectului constă în necesitatea reglementării printr-un act normativ și anume Hotărâre de Guvern a normelor de supraveghere şi metodelor de diagnostic a bolilor la animalele acvatice.
Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până pe data de 29.09.2019, la adresa electronică: nicolai.fiodorov@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, telefon  pentru relații - 022 227 223.