Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cadrului de acţiune în vederea utilizării durabile a produselor de uz fitosanitar

 


 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță, începând cu data de 11 februarie 2019, inițierea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea cadrului de acţiune în vederea utilizării durabile a produselor de uz fitosanitar.

Proiectul dat transpune Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 309, din 24.11.2009, p. 71.

Proiectul propus creează cadrul normativ național, armonizat la acquis-ul comunitar în vederea stabilirii cadrului de acțiune cu scopul utilizării durabile a produselor de uz fitosanitar.

Prin urmare, proiectul dat, atribuie responsabilități autorităților publice centrale privind elaborarea Planului naţional de acţiune întru diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de uz fitosanitar.

Totodată, cu scopul reducerii riscurilor şi a efectelor negative a produselor de uz fitosanitar asupra sănătăţii umane şi mediului, proiectul propus stabilește cerințe obligatorii față de conținutul Planului de acțiuni, care va include obiective, măsuri, tematici de instruire a utilizatorilor profesioniști (anexa nr. 1), cerințe față de echipamentul utilizat la aplicarea produselor de uz fitosanitar (anexa nr. 2), principiile generale ale managementului integrat al organismelor dăunătoare, prin aplicarea metodelor nechimice de protecţie a plantelor (anexa nr. 3), termene concrete de realizare, indicatori de progres și raportare.

Impactul proiectului: Proiectul va avea impact pozitiv asupra sănătății umane și componentelor mediului prin diminuarea riscurilor provocate de utilizarea produselor de uz fitosanitar în sectorul agricol.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii de Guvern sus menționat, pot fi expediate până pe data de 25 februarie 2019, în adresa persoanelor responsabile:

 

Persoanele de contact:

Veronica Tertea, șef Direcție, tel. 022 204523,

e-mail: veronica.tertea@madrm.gov.md;

Olga Savencov, consultant principal, tel. 022 204 545;

e-mail: olga.savencov@madrm.gov.md