Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind uleiurile uzate

În conformitate cu art. 9 al Legii Nr. 239 din  13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului inițiază, începând cu data de 30 noiembrie 2018, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind uleiurile uzate.

Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată de prevederile art. 52 alin. 6 și art. 68 din Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459-471, art. 916) și reiese din necesitatea de a reglementa gestionarea unor anumite categorii de deșeuri prin respectarea obligativității de aplicare a principiului de responsabilitate extinsă a producătorului, intervenție care are drept scop consolidarea reutilizării şi prevenirii, reciclării şi alte tipuri de valorificare a deşeurilor.

Proiectul Regulamentului privinduleiurile uzatevatranspune parțial prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive și va fi elaborat în scopul realizării prevederilor Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din  30.12.2016.

Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până la data de 10 decembrie 2018, către Virginia Galatonov, consultant principal, Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice, la adresa electronică: virginia.galatonov@madrm.gov.md, tel: 022 204-527, sau la adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.