Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern

 

Anunț

privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferentă domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în colaborare cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor iniţiază, începînd cu data de 05.12.2018, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferentă domeniilor de competența ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

 În temeiul prevederilor Legii nr. 230 din 23 septembrie 2016, s-a impus revizuirea cadrului normativ secundar care reglementează metodologia de analiză a riscurilor la efectuarea controlului de stat în bază de analiză a riscurilor. În acest sens, prin Hotărârea Guvernului nr. 379 din 25 aprilie 2018 „Cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor”, a fost aprobată Metodologia generală privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor. În corespundere cu pct. 3 al hotărârii,  organele de control au demarat revizuirea metodologiilor sectoriale privind controlul de stat în bază de analiză a riscurilor pentru domeniile lor de competență. Astfel, s-a decis elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferentă domeniilor de competența ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.

Obiectivele urmărite prin promovarea acestei noi metodologii sunt:

1)  consolidarea analizei criteriilor de risc ca sursă primordială pentru efectuarea controalelor de stat în domeniile de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

2)  promovarea unui cadru normativ clar și predictibil în partea ce se referă la activitățile de control de stat ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

3)  unificarea practicilor de control de stat în domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor cu menținerea specificului pentru fiecare domeniu de control.

Propunerile și recomandările pe marginea proiectului inițiat, pot fi expediate pînă pe data de 20.12.2018 la adresa electronică: albina.mereuta@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

         Persoanele responsabile:

Mereuță Albina,

tel: 0 22 204 585,

e-mail:albina.mereuta@madrm.gov.md