Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern (Hotărîrea de Guvern nr. 913/2018 și Hotărîrea de Guvern nr. 221/2009)

 


 

 
În conformitate cu art. 9 al Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începând cu data de 13 aprilie 2019, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri de Guvern. 
Acest proiect modifică următoarele Hotărîri de Guvern:
1. Hotărîrea de Guvern nr. 913/2018 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate și certificare animală la comerţul (importul și exportul) cu bovine și porcine (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 410-415, art.nr. 1108)
2. Hotărîrea de Guvern nr. 221/2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.59-61, art.nr. 272)
Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată de prevederile art.29 al Legii nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 125-129, art. 396)
Astfel, propunerile, sugestiile și recomandările pentru elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până la data de 26 aprilie 2019, la adresa electronică: nicolae.malancea@madrm.gov.md, tel: 022 204-585, sau pe suport de hârtie la adresa: or. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9.