Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei Medicamentelor de uz Veterinar.

În conformitate cu art. 9 al Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începînd cu data de 05 decembrie 2018, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei Medicamentelor de uz Veterinar. 
Elaborarea proiectului respectiv este fundamentată de prevederile art. 20 din Legea nr. 119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar și reiese din necesitatea de a reglementa modul de organizare, domeniul de activitate, funcțiile, drepturile, și atribuțiile Comisiei Medicamentelor de uz Veterinar.
Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până pe data de 21 decembrie 2018, la adresa electronică: serghei.balacci@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la  adresa or. Chișinău,  str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, tel. pentru relații - 022 204 564.