Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea cerințelor față de aditivii furajeri

 


 

 
În conformitate cu art. 9 al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului iniţiază, începând cu data de 01.04.2019, elaborarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea cerințelor față de aditivii furajeri.
Prezentul proiect este elaborat în vederea realizării prevederilor Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.1472 din 30 decembrie 2016 și în vederea executării  articolului 31, alin.(3), litera a) din Legea nr.119/2018 privind medicamentele de uz veterinar.
Propunerile și recomandările pe marginea proiectului Hotărîrii de Guvern pot fi expediate până pe data de 14.04.2019, la adresa electronică:albina.mereuta@madrm.gov.md, sau pe suport de hârtie la adresa or. Chișinău, str. Constantin Tănase 9, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, telefon  pentru relații - 022 204 585.